Dictionnaire

voler en ballon

Synonyme "voler en ballon"

v. intr.

voler en montgolfière, voyager en ballon, voyager en montgolfère

Noms communs Noms propres