Dictionnaire

manaram-po amin'ny filibana

Synonyme "manaram-po amin'ny filibana"

n.

cocher, godailleur, patachon

Noms communs Noms propres