Dictionnaire

homo erectus soloensis

Définition "homo erectus soloensis"

n.m.
  • Sous-espèce d'Homo erectus, hominidé préhistorique.

Synonyme "homo erectus soloensis"

n.m.

homme de Solo

Noms communs Noms propres