Dictionnaire

hareng bouffi

Définition "hareng bouffi"

n.
  • Hareng salé et fumé.

Synonyme "hareng bouffi"

n.

hareng saur, hareng sauret

Noms communs Noms propres