Dictionnaire

Yijing

Définition "Yijing"

n.prop.
  • Recueil de textes classiques chinois (V. jing).

Synonyme "Yijing"

n.prop.

Yi king

Noms communs Noms propres