Dictionnaire

Hia Kouei

Définition "Hia Kouei"

n.
  • Peintre chinois.

Synonyme "Hia Kouei"

n.

Xia Gui

Noms communs Noms propres