Dictionnaire

Giambattista Piranesi

Définition "Giambattista Piranesi"

n.prop.
  • Architecte et graveur italien préromantique.

Synonyme "Giambattista Piranesi"

n.prop.

Piranèse

Noms communs Noms propres